Varianty vyhotovenia

  Späť
Klienti majú rôzne predstavy o nových zuboch, odlišujú sa nárokmi a možnosťami. Každému z nich vieme ponúknuť zlatý štandard i prémiovú extra triedu. I v tejto oblasti existuje nepreberné množstvo materiálov, kvality spracovania a technických riešení – v ambulancii i laboratóriu. Klient si môže vybrať „škodovky“ alebo aj „mercedes“. Všetky postupy pritom splňujú najprísnejšie kritériá. Ako si teda správne vybrať podľa svojho gusta? V tom, ako sa imitácia zuba priblíži vzhľadu vlastných zubov. Rozmenené na drobné – v imitácii vnútorných štruktúr, vernosti farieb a povrchu, detailnosti a prepracovania celkového vzhľadu s ohľadom na dotvorenie imidžu a vizáže klienta.


Pri kovokeramických a zirkonových prácach ponúkame tri varianty vyhotovenia:

1. ECONOMIC LINE - základné vyhotovenie v odtieni presne zodpovedajúcom vzorkovníku (A1, A2....). Pacient dostane peknú, presnú prácu, ktorá plní estetický aj funkčný účel. ( Väčšina zákazníkov volí túto možnosť.)


2. ESTETIC LINE - nadštandartné vyhotovenie. Väčšinou je potrebná návšteva pacienta v zubnej technike, kde získame čo najviac podkladov pre verné zhotovenie náhrady.( Pokiaľ nie je možný osobný kontakt s pacientom pre veľkú vzdialenosť, môžu byť aj kvalitné fotky zhotovené v ambulancii a poslané emailom.) V osobnom rozhovore získame najprv informáciu o predstave pacienta, vyhotovíme snímky celkového vzhľadu tváre, zhryzu, postavenia zubov, farebných detailov, urobíme analýzu farieb a tiež vnútornej štruktúry zuba, na základe týchto informácií vyhotovíme náčrt, ktorý potom spolu s fotografiami a ďalšími poznámkami a podkladmi sú vodítkom pri tvorení celej práce.

Zhotovenie práce takýmto spôsobom je veľmi náročné na čas (je potrebné 2-3 krát viac času ako pri economic line), sústredenosť, zvládnutie množstva materiálov a farieb a vyžaduje bohaté skúsenosti spojené s umeleckým cítením. Pred definitívnym dokončením práce je dobré aby sa pacient opäť dostavil pre konečné ,,doladenie” detailov.

Prevedenie ,,economic line" a ,,estetic line" sa vzťahuje na kovokeramické aj zirkonoxidové práce.


3. GELLER LINE - platí všetko ako pri estetic line, navyše je práca zhotovovaná exkluzívne (technik sa nerozptyľuje inou prácou, sústredí všetku pozornosť a čas na jednu prácu) s maximálnym nasadením podľa metód švajčiarskeho zubotechnického majstra pána Willi Gellera (tvorca keramiky Creation, ktorú používame v našej zechnike). Výsledkom sú korunky nerozpoznateľné od vlastných zubov s použitím materiálu, ktorý pre daný prípad poskytne maximálnu estetiku a kvalitu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte Kontaktovať