Zubný technik


Creation - Profi Dental Design s.r.o.

Creation

čítať viac
DSD - Digital smile design - Profi Dental Design s.r.o.

DSD - Digital smile design

čítať viac
TiF - Totalprothetik in Funktion - Profi Dental Design s.r.o.

TiF - Totalprothetik in Funktion

čítať viac

Spoločnosť Profi Dental Design s.r.o. ponúka akreditované školenia v zubnej technike. Vychádzame z bohatých medzinárodných skúseností, o kvalite a profesionálnej úrovni našich školení sa presvedčili zubní technici nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Okrem teoretickej edukácie kladieme dôraz na praktické ukážky, svoje zručnosti opierame o dlhoročnú úspešnú prax v zubnej technike, pričom poznatky a skúsenosti sme čerpali i v zahraničí. Školenia prebiehajú v priateľskej atmosfére, ich odbornú atmosféru podčiarkujú načerpané vedomosti, nové kontakty a obzory v tomto inováciami napredujúcom odbore.
 

Ponuka školení

  1. Zoznamujeme sa s keramikou „Creation“: Školenie určené pre začiatočníkov, ktoré trvá dva dni. Preberajú sa na ňom zásady prípravy konštrukcie, nanášanie opakeru, základné vrstvenie keramiky, opracovanie a leštenie. Cena 250 eur.
  2. Keramika „Creation“ pre pokročilých: Školenie trvá dva dni. Jeho obsahom je náročnejšie vrstvenie opáknych a translucentných hmôt, použitie vnútorných a vonkajších farieb, keramický okraj. Cena 350 eur.
  3. Majstrovský kurz „Creation“: Dvojdňové školenie - farebná a tvarová analýza zuba z fotografie (prípadne pacienta), reprodukcia farieb, transparentov, vnútorných štruktúr a povrchov s cieľom verne imitovať skutočný zub. Cena 450 eur.
  4. Keramické fazety zhotovené pomocou platinovej fólie na preparovaný a nepreparovaný zub: Školenie trvá jeden deň, v rámci neho sa preberajú zásady adaptácie plat. fólie, spôsoby vrstvenia, opracovanie, odstránenie plat. fólie. Cena 250 eur.
  5. Zirkonoxidová keramika „Creation“: Trvanie jeden deň - úprava konštrukcie (1 korunka), jej ofazetovanie keramikou s cieľom zhotoviť prácu prirodzeného vzhľadu, opracovanie, povrch, leštenie. Cena 250 eur.
  6. Laboratórne spracovanie kompozitného estetického materiálu ,,Enamel Plus HFO”: Jednodňové školenie, v ktorom sa zoznámime s materiálom, zhotovíme estetickú fazetu a onlej. Cena 180 eur.
  7. DSD projekt: Dvojdňové školenie, počas ktorého sa naučíte vytvoriť fotografický protokol, vytvoriť v počítači projekt práce, tento preniesť na model - waxup a následne mockup v ústach pacienta. Cena 400 eur.


V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a obed. Ubytovanie počas viacdenných školení je potrebné si zabezpečiť individuálne, v prípade požiadavky ho vieme zabezpečiť. Naše školenia sú ohodnotené 7 až 18 kreditmi. Okrem vyššie popísaných školení poskytujeme aj individuálne školenia. Ich tému a rozsah určíme na základe dohovoru.
Individuálnymi školeniami ponúkame riešenia konkrétnych prípadov z praxe alebo pomáhame odstraňovať ťažkosti vznikajúce v rámci uvedených školiacich tém (farba, živosť, transparencia, povrch a iné). Takéto školenia trvajú podľa dohody, ich cena sa pohybuje vo výške 800 eur za deň.
Účasť alebo predbežný záujem na školeniach z našej ponuky alebo záujem o individuálne konzultácie prosím potvrďte e-mailom na adrese: peterkriska@gmail.com
 

Názov školenia

Termín školenia

 

 

Keramika Creation pre pokročilých

 

Zirkonoxidová keramika Creation ZI-CT                               

 

Zoznamujeme sa s keramikou Creation

 

DSD projekt  

 


* Objednávka je nezáväzná. Pred začatím kurzu vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia termínu.


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte Kontaktovať

Mám predbežný záujem o kurz.