Preparácia do stratena

  Späť

Spôsob preparácie je často diskutovanou témou. Zámerom článku nie je venovať sa podmienkam pre takú či onakú preparáciu a jej vhodnosti z medicínskeho hľadiska, ale poukázať na odlišné podmienky pre prácu zubného technika, vznikajúce rôznymi typmi preparácie a ich vplyvu na celkový výsledok práce. Korunky plnia funkčnú a estetickú úlohu, tiež majú spĺňať požiadavky dentálnej hygieny. Vo všetkých troch aspektoch je najvhodnejšia schodíková preparácia.

Neznamená to však, že na preparáciu do stratena nemôže byť zhotovená kvalitná a pekná práca. Pri vhodnom postavení, sklone a velkosti zubov, dostatočne elastickej a masívnej gingíve vznikne hodnotná protetická práca.  

Otázka je však, čo sa deje po niekoľkých rokoch sústavného dráždenia gingívy okrajom korunky, ktorý je pri každej do stratena zhotovenej korunke prítomný, sondou nahmatateľný. V prípade schodíkovej preparácie tento nepriaznivý moment eliminujeme, prechod z korunky na koreň je plynulý, bez dráždenia gingívy a okrem presnosti riešime aj estetiku krčkovej oblasti keramickým okrajom. Vďaka schodíku získavame priestor k dostatočnému navrstveniu keramiky v krčkovej tretina zuba. 

Farba má vďaka tomu hĺbku, prirodzený vzhľad, čo v prípade brúsenia do stratena je technicky takmer nerealizovateľné. Krátke video- rez zuba s korunkou znázorňuje možnosti technika pri schodíkovej preparácii, alebo do stratena.

Pri pohľade na rozdielne množstvo a hrúbky vrstiev keramiky je zrejmé, ktorý spôsob poskytuje priestor a možnosti k zhotoveniu práce, spĺňajúcej všetky kritériá a očakávania lekára a pacienta.


 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte Kontaktovať