Pacient


Pekný úsmev - Profi Dental Design s.r.o.

Poradíme ako získať pekný úsmev

čítať viac
DSD - Digital smile design - Profi Dental Design s.r.o.

DSD - Digital smile design

čítať viac
TiF - Totalprothetik in Funktion - Profi Dental Design s.r.o.

TiF - Totalprothetik in Funktion

čítať viac

Pacienti sa častokrát pýtajú, kto to ten zubný technik je? Ako vyzerá jeho práca? Čo ho odlišuje od zubára a prečo? Zubár a zubný technik sú na jednej lodi ako rovnocenní partneri. Lekár je „pánom situácie“ v ordinácii a technik zase na svojom pracovisku, kde doslova vyrába „nové zuby“. Obaja odborníci sa bez seba navzájom nezaobídu a ich spolupráca si vyžaduje úzku koordináciu. Z kvality ich práce potom ťaží pacient.


Ak vám napríklad chýba zub, alebo vám vlastné z rôznych dôvodov nevyhovujú, vaše prvé kroky smerujú k zubárovi. Ten prehliadne chrup, posúdi jeho stav a navrhne riešenia. Môže ich byť viacero. Na rad prichádza konzultácia so zubným technikom. On najlepšie pozná funkčné či estetické limity používaných materiálov a technológií. Ohľad berie samozrejme na stav vašej peňaženky, tá je určujúca pri stanovení mantinelov pre použité materiály a spôsob realizácie. A čo sa deje ďalej?
Dajme tomu, že voľba padla na kovokeramický mostík. Zubár si urobí svoju prácu, podľa potreby pichne injekciu na znecitlivenie a brúsi zuby do požadovaného tvaru. To mu môže trvať minúty i hodiny. Vysokou presnosťou, zručnosťou a dôslednosťou pripravuje živnú pôdu pre zubného technika. Po skončení „obrábania“ chrupu si zahryznete do špeciálnej hmoty a vzniká jeho odtlačok. Ide o mimoriadne dôležitý krok. Od jeho presnosti totiž závisí výsledok celého snaženia. Konečne na scénu prichádza zubný technik. Fotoaparátom si zachytí situáciu, aby vás pri práci mal vždy „na očiach“. Určí farbu na základe farebnej analýzy, dozvie sa opis vašej predstavy o nových zuboch. Skrátka získava čo najviac informácií, aby dosiahol najlepší výsledok a vašu spokojnosť. Od tejto chvíle sa jeho práca dá prirovnať k švajčiarskym hodinárskym majstrom.


V dielni zubného technika sa deje všetko podstatné. Spracujú sa odtlačky, zhotoví sa pracovný model, aj protizhryz zo supertvrdej sadry, obidva sa spoja a pomocou tvárového oblúka sa postavia do artikulátora. Potom nasleduje modelácia budúcej konštrukcie z vosku, odliatie z kovu, obrúsenie alebo skenovanie sadrového modelu pre 3D vizualizáciu. Následne na rad prichádza vytvorenie virtuálnej konštrukcie v počítači a jej ,,zhmotnenie” pomocou laserového alebo frézovacieho zariadenia.
A dostávame sa do fázy testovania. Opúšťame priemyselný výrobu v dielni, nový zub skúšame v ústach. Táto časť sa dá prirovnať k práci v umeleckom ateliéri. Vrstvu po vrstve, podľa farebných odtieňov skutočného zubu zubný technik štetcom nanáša keramickú hmotu na pripravenú kovovú konštrukciu... Nový zub je na svete.

 


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte Kontaktovať