DSD - Digital smile design

  SpäťDigitálne vytváranie úsmevu. Nový postup, umožňujúci  vytvoriť pomocou fotografií a počítačového programu digitálny obraz úsmevu a následne v ďalšom kroku aj jeho prenesenie do úst. Takto dostávame presnú predstavu o tom, aký vzhľad môže mať budúci úsmev. Po krátkej ,,testovacej jazde",  konzultácii, zladení predstáv a technických možností, je možné pristúpiť k samotnej realizácii novej náhrady. 

Ukážka DSD projektu z praxe, príklad, na základe ktorého sme ukázali klientke problematické protetické riešenie daného stavu vzhľadom k proporciám zubov a ich uloženiu a ako prvý krok sme doporučili ortodontickú liečbu, po ktorej očakávame zlepšenie pomerov a vhodné východisko pre následnú realizáciu.
 
Jednoducho povedané, DSD projekt je niečo podobné ako keď plánujete stavať dom, projektant vypracuje projekt, urobí 3D vizualizáciu, na základe ktorej môžete získať reálnu predstavu o novom dome, len my k tomu pridávame reálnu maketu v mierke 1:1, vďaka ktorej je možné overiť a na chvíľu vyskúšať, ako by projekt vyzeral a ako by sa používal v praxi.
 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte Kontaktovať