Cenník

  Späť
 
Kód Názov Jedno. Cena €
     1 Onlay keramická Lds.      ks   150,00
     2 Onlay plastová      ks     70,00
     3 Inlay koreňová, priama liata      ks     15,00
     4 Inlay koreňová, nepriama liata      ks     25,00
     5 Korunka plášťová liata      ks     50,00
     6 Korunka/člen ochranného mostíka - krátkodobá       ks     30,00
     7 Korunka/člen ochranného mostíka - dlhodobá      ks     65,00
     8 Korunka/člen - kovokeramika/ zirkonoxid plnoanatomický "ECONOMIC Line"      ks   100,00
     9 Korunka/člen - kovokeramika/ zirkonoxid "ESTETIC Line"      ks   150,00
   10 Korunka/člen - keramika indiv. "eLAB"      ks   300,00
   11 Korunka/člen - kovokeramika/ zirkonoxid plnoanat. - impl. "ECONOMIC Line" (+abutment)      ks   115,00
   12 Korunka/člen - kovokeramika/ zirkonoxid - impl. "ESTETIC Line" (+abutment)      ks   165,00
   13 Korunka/člen - celokeramická Lds.      ks   150,00
   14 Estetická fazeta plastová      ks     80,00
   15 Estetická fazeta keramická - platinová fólia      ks   150,00
   16 Estetická fazeta keramická Lds.      ks   150,00
   17 Stabilizačné rameno adh. mostika lds./ zirkonoxid      ks     80,00
   18 Zirkon-oxidová onlay ako rameno adh. mostika plnoanatom.      ks     90,00
   19 Keramický okraj - Schulter masse      ks     10,00
   20 Vosková modelácia (waxup)- 1 člen      ks     15,00
   21 Silikónový index      ks     20,00
   22 Celková snímateľná náhrada      ks   250,00
   23 Sedlá čiast. náhrad pre skelet. konštrukcie      ks   150,00
   24 Podloženie náhrady - rebazácia      ks     60,00
   25 Individuálna lyžica      ks     10,00
   26 Zhryzová šablóna      ks     10,00
   27 Platňová konštrukcia pre ČSN      ks   150,00
   28 Strmeňová konštrukcia pre ČSN      ks   150,00
   29 Adaptácia zásuvného spoja      ks     40,00
   30 Dlaha na bielenie zubov so zásobníkom, chránič pre športovcov      ks     35,00
   31 Spona trojramenná(individuálna) celoliata      ks     40,00
   32 Spona priebežná, každý zub      ks     10,00
   33 Stabilizačné ramienko spony liate      ks     20,00
   34 Frézovanie strojové      ks     20,00
   35 Gingiva keramická - 1 člen      ks     20,00
   36 Študijný / situačný model      ks     10,00 
   37 ČSN (retenčné prvky sa pripočítavajú)      ks   200,00
   38 Dlaha na bruxizmus      ks     25,00 
   39 DSD projekt      ks   250,00
   40 Zásuvný spoj podľa aktuálnej ponuky      ks        

 


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte Kontaktovať