Cenník

  Späť
 
Kód Názov Jedno. Cena €
     1 Onlay keramická Lds.      ks   200,00
     2 Onlay plastová       ks   105,00
     3 Inlay koreňová, priama liata      ks     30,00
     4 Inlay koreňová, nepriama liata      ks     55,00
     5 Korunka plášťová liata      ks     80,00
     6 Korunka/člen ochranného mostíka - krátkodobá (max. 1 mesiac) monochrom.      ks     35,00
     7 Korunka/člen ochranného mostíka - dlhodobá (max 2 roky) polychrom.      ks     65,00
     8 Korunka/člen - kovokeramika, zirkonoxid, Lds.-       ks   200,00
      - estetické prevedenie, keramika vrstvená na zodpovedajúcu konštrukciu       
     9 Korunka/člen - keramika individual.-      ks   350,00
    - návšteva pac. v labor., alebo foto z ambul. podľa protokolu "eLAB"       
   10 Korunka keramická na implant. šróbovaná (bez nadstavby)      ks   240,00
   11 Ružová gingiva estet. keramická (jeden zub)      ks     40,00
   12 Ružová gingiva estet. plastová (jeden zub)      ks     25,00
   13 Estetická fazeta keramická - platinová fólia      ks   200,00
   14 Estetická fazeta keramická Lds., kompozitná      ks   200,00
   15 Stabilizačné palatinal. rameno adh. mostika lds./zirkonoxid      ks   110,00
   16 Onlay ako rameno adh. mostika Lds./zirkonoxid      ks   175,00
   17 Keramický okraj - Schulter masse      ks     30,00
   18 Vosková modelácia (waxup)- 1 člen (vosk/3D tlač)      ks     25,00
   19 Silikónový index (jeden kvadrant)      ks     20,00
   20 Celková snímateľná náhrada      ks   400,00
   21 Sedlá čiast. náhrad pre skelet. konštrukcie, ČSN (+prvky)      ks   300,00
   22 Podloženie náhrady - rebazácia      ks     90,00
   23 Individuálna lyžica      ks     20,00
   24 Zhryzová šablóna      ks     20,00
   25 Platňová konštrukcia pre ČSN      ks   300,00
   26 Strmeňová konštrukcia pre ČSN      ks   250,00
   27 Adaptácia zásuvného spoja (+ZS podľa ponuky)      ks     40,00
   28 Spona trojramenná, individuálna      ks     50,00
   29 Stabilizačné rameno      ks     30,00
   30 Frézovanie, príprava pre stab. rameno      ks     30,00
   31 Náhrada na impl. s titan. priečkou s kompoz. zubami (Branemark)      ks 1750,00
   32 Essix dlaha      ks     55,00
   33 Dlaha na bielenie zubov, nočná ochrana      ks     40,00
   34 Impl. šablona (jeden kvadrant)      ks     50,00 
   35 Náhryzová dlaha terapeutická      ks   120,00
   36 Chirurgická šablona      ks     45,00 
   37 DSD projekt (foto, waxup 14-24, mockup)      ks   250,00
   38 Študijný model, situačný model, kontrolný model nedelený      ks     15,00 

 


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte Kontaktovať